aXicore-logo-nytt--2.png Germany-Flag-icon-2.pngUnited-Kingdom-flag-icon_small.pngSwedenflag-icon.png
Home Företagslösningar Om Axicore Kontakt
Varför? Kultur Struktur Verktyg

Kultur

Verksamhetsinriktad kompetensstyrning handlar om en kulturfråga snarare än en IT-fråga.

För att systemet ska implementeras på ett snabbt och effektivt sätt måste företagskulturen sättas i fokus.

Den första förutsättningen för en fungerande struktur är att verksamhetsledningen skapar tydliga kravprofiler för sin organisation. Den andra förutsättningen är att samtliga medarbetare sedan jobbar löpande med kartläggningen för att kravprofilerna ska ha ständigt aktuell information. Kommunikationen mellan ledning och medarbetare förbättras när tydliga krav och mål synliggörs och blir tydliga.

Det handlar om delaktighet. Att utveckla kompetens och att underhålla kompetensprofiler ska göras till en självklar del av arbetet. Och alla i verksamheten ska ha en medvetenhet om vikten av varför. Ledning likväl som medarbetare ska förstå och sträva efter detta. Varje individ på samtliga nivåer arbetar själv med att lägga upp och att uppdatera sin profil, något som varken är svårt eller särskilt tidskrävande. Det handlar om ansvar på grupp- och individnivå.

Det handlar om möjligheter. För att översiktligt och effektivt presentera verksamhetsmål och verksamhetsutveckling måste förutsättningar finnas. Presentation av projekten i en ”Projektbörs” synliggör affärer och utvecklingsmöjligheter.

Copyright 2018, Axicore Sverige KB Sweden. All rights reserved