aXicore-logo-nytt--2.png Germany-Flag-icon-2.pngUnited-Kingdom-flag-icon_small.pngSwedenflag-icon.png
Home Företagslösningar Om Axicore Kontakt
Varför? Kultur Struktur Verktyg

Verksamhetsinriktad kompetensstyrning

Verksamhetsinriktad kompetensstyrning handlar om att få en strategisk kompetensförsörjning där den personliga utvecklingen har en nära koppling till verksamhetens mål. Verksamhetsinriktad kompetensstyrning skapar en vassare organisation genom en löpande kartläggning över verksamhetens kompetens- och processtruktur. Informationen kan användas som beslutsunderlag och direkt i de operativa processerna. Verksamhetsinriktad kompetensstyrning skapar en större rörlighet inom hela organisationen över projektgränser och affärsområdesgränser.

Verksamheten nyttjas mer effektivt och medarbetarna får högre motivation. Detta i sin tur sänker behovet av externa tjänster och säkerställer en verksamhetsinriktad kompetensutveckling.

Verksamhetsinriktad kompetensstyrning handlar om...

... att se kompetensutveckling som en affärsfråga snarare än en intern administrativ fråga utan direkt affärskoppling

... att se framgångsrik verksamhetsinriktad kompetensutveckling som en kulturfråga. En kulturfråga med hjälp av IT-stöd snarare än en fråga som löses av IT-stöd

... att lära medarbetare att våga visa sina kompetenser och kunskaper för hela organisationen

... att lära medarbetare att ta eget ansvar för sin kompetensutveckling och därmed löpande dokumentera sina kunskaper och erfarenheter med hjälp av ett IT-stöd

... att få ledare att arbeta målorienterat

... att se på hela företaget och inte enbart på enskilda affärsområden

Copyright 2018, Axicore Sverige KB Sweden. All rights reserved