aXicore-logo-nytt--2.png Germany-Flag-icon-2.pngUnited-Kingdom-flag-icon_small.pngSwedenflag-icon.png
Home Företagslösningar Om Axicore Kontakt
Varför? Kultur Struktur Verktyg

Verktyg

Grundidén i kompetensstyrning är att varje medarbetare registrerar och underhåller sin kompetens i en kompetensprofil med kompetensnivåer samt att koppla detta till kravprofiler för roller som erbjuder nya uppgifter och utvecklingsmöjligheter.

För att hålla denna information aktuell och lättillgänglig, är det en stor fördel och i vissa fall nödvändigt att använda ett IT-baserat verktyg.

Självklara krav på verktyget är att det ska vara enkelt att använda. Det ska vara lättillgängligt för samtliga inom organisationen och det ska vara anpassat till organisationens krav och möjligheter.

Vi erbjuder hjälp till självhjälp. Vi erbjuder ett koncept och en struktur som vi kan hjälpa er att realisera initialt och som ni sedan, utan vår hjälp, kan använda er av för att nyttja styrkan i er verksamhet.

Vi har ett verktyg till förfogande för detta men om ni har ett befintligt verktyg så kan arbetet även ske med hjälp av det befintliga eller genom en kombination av dem båda.

Grundfunktionen i vårt förslag är en databas med information om projekt och organisation men framförallt med kompetensprofilinformation som kan hantera alla typer av kompetenser i organisationen. Informationen är lättillgänglig för användarna tack vare webbgränssnitt, grafiska gränssnitt och guidningsfunktioner, online och offlinefunktioner.

Verktyget är flexibelt genom stöd för olika organisationsstrukturer som linjeorganisation och matrisorganisation samt möjlig synkronisering med olika PA-system. Vidare har verktyget snabba och effektiva funktioner, exempelvis sökning, även vid stora volymer.          

Copyright 2018, Axicore Sverige KB Sweden. All rights reserved