aXicore-logo-nytt--2.png Germany-Flag-icon-2.pngUnited-Kingdom-flag-icon_small.pngSwedenflag-icon.png
Home Företagslösningar Om Axicore Kontakt
Varför? Kultur Struktur Verktyg

Struktur

Verksamhetsinriktad kompetensstyrning handlar om att arbeta med en helhetsstruktur – the Big Picture – och om att genomföra detta i små steg efter organisationens krav och möjligheter.

Brist på väl fungerande, standardiserade strukturer försvårar ofta arbete över verksamhetsgränser. Det försvårar kompetensutveckling i verksamheten.

Strukturer över individers kompetens och kravprofiler för befattningar som inte har någon koppling till affärsprocesser och kompetensutveckling har en fattig funktion.

När en bra struktur finns för kompetens- och kravprofiler och kulturen för detta har fått sitt fäste hos verksamhetens ledning och hos dess medarbetare, finns en god förutsättning för att affärsprocesser som bemanning, rekrytering och inköp blir effektivare.

Ofta är ansvaret för kompetensutveckling, bemanning och inköp av tjänster delegerat inom organisationen. Det saknas en väl fungerande struktur som kopplar ihop dessa till förmån för effektivitet och produktivitet. Här kan vi hjälpa er.    

Copyright 2018, Axicore Sverige KB Sweden. All rights reserved