aXicore-logo-nytt--2.png Germany-Flag-icon-2.pngUnited-Kingdom-flag-icon_small.pngSwedenflag-icon.png
Home Företagslösningar Om Axicore Kontakt
Varför? Kultur Struktur Verktyg

Fördelarna med verksamhetsinriktad kompetensstyrning

Säkerställer nyckelkompetenser inom organisationen

Tack vare en snabb och effektiv identifiering fångas nyckelkompetenser upp och behålls inom verksamheten vid omorganisering, utplacering och nedskärningar.

Ökad rörlighet inom organisationen

Verksamhetsinriktad kompetensstyrning är ett instrument för en verksamhet som hellre vill stödja och uppmuntra rörlighet mellan affärsområden än att isolera medarbetare inom enheterna.

Det ger organisationens medarbetare möjlighet att kunna se och nyttja karriärmöjligheter inom hela verksamheten och över affärsgränser.

Utbildningsbudgeten effektiviseras

Verksamhetsinriktad kompetensstyrning är att använda sig av strukturer för kravprofiler innehållande medarbetarnas befattningar och kompetenser. Kunskapsnivåer kan avläsas och kopplas till utbildningsfrågor, något som ger direkt synliga resultat i utbildningsinsatser.

Verksamhetsinriktad kompetensstyrning har funktionen att samla utbildningsbehovet i organisationen för att bland annat få ett bättre underlag för interna utbildningar – vilket oftast sparar pengar för verksamheten.

Minskade kostnader för externa inköp

Verksamhetsinriktad kompetensstyrning ger en struktur där potentialen och styrkan i verksamheten nyttjas mer effektivt och minskar därmed behovet av externa tjänster.

Förbättrade beslutsunderlag för personalåtgärder

Genom en tydlig struktur förbättras beslutsunderlagen både på högsta ledningsnivå för övergripande åtgärder och på avdelningsnivå för exempelvis personalutvecklingsåtgärder.

Minskar personalomsättningen och sjukfrånvaron

Medarbetare får tillgång till information om verksamheten och känner sig därmed mer delaktiga. Detta bidrar i sin tur till positiva och motiverade medarbetare.

                            

 

Copyright 2018, Axicore Sverige KB Sweden. All rights reserved